Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2022 11:34, số lượt xem: 39

1
Giáo dưỡng trời ban thoả chọn nghề
Công trình vĩ đại khó mà chê
Dù căng thẳng đến lòng thôi kệ
Dẫu gập ghềnh tuôn trí chẳng nề
Ngữ liệu hương trầm gom góp bể
Ngôn từ cẩm tú giữ gìn đê
Bền duyên bảng phấn lìa đâu dễ
Phẩm hạnh ngần trong mãi hướng về

2
Bình tâm giảng dạy giữa muôn bề
Cẩm thạch thư phòng vẫn đắm mê
Nghĩa hiệp nhân từ thơm thảo quế
Hiền lương mãn kiếp chỉn chu lề
Can lầm lỗi xấu dù huynh đệ
Nguyện mở mang tròn dẫu phố quê
Cổ vũ đường bay nhiều thế hệ
Trường chinh biển học giữ câu thề

3
Sách vở lời hay mãi cận kề
Am tường ngõ ngách chẳng nào xê
Tình hoan hỉ dậy lờ nghi lễ
Nghĩa bập bùng thăng ngủm vấn đề
Hữu ích tàn canh dìu dặt kể
Chây lười trốn học khẽ khàng phê
Hoài theo nghiệp gõ đầu con trẻ
Mãn nguyện đời ta bởi đúng nghề