Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2021 09:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 12/06/2021 09:05, số lượt xem: 64

Nhân ái dệt lòng dạ thẩn thơ
Dậy thương nồng cũ rét phai mờ
Gần tim dỗ lộng chuyền trao gởi
Thảo ý dâng bừng trỗi mộng mơ
Ân nghĩa thắm tình thêm mượt láng
Nợ duyên bền nẻo tránh ngây khờ
Vần gieo kíp toả hồn chan chứa
Thân xác lịm bồng đượm ngẩn ngơ

Ngơ ngẩn đượm bồng lịm xác thân
Chứa chan hồn toả  kíp gieo vần
Khờ ngây tránh nẻo bền duyên nợ
Láng mượt thêm tình thắm nghĩa ân
Mơ mộng trỗi bừng dâng ý thảo
Gởi trao chuyền lộng dỗ tim gần
Mờ phai rét cũ nồng thương dậy
Thơ thẩn dạ lòng dệt ái nhân