Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2021 12:33, số lượt xem: 61

Nồng duyên hiệp thắm nở hoa làng
Lạ nắng vui chào rộn tiết sang
Ông cháu dõi lời mơ mộng cảnh
Gái trai vầy chuyện quẩn quanh bàng
Trồng vương vấn ngãi bền ao ước
Cảm đón đưa lòng sũng dội vang
Trông ngóng diễm tình hương ngát đượm
Đồng trên lúa đẫm gió thu vàng

Vàng thu gió đẫm lúa trên đồng
Đượm ngát hương tình diễm ngóng trông
Vang dội sũng lòng đưa đón cảm
Ước ao bền ngãi vấn vương trồng
Bàng quanh quẩn chuyện vầy trai gái
Cảnh mộng mơ lời dõi cháu ông
Sang tiết rộn chào vui nắng lạ
Làng hoa nở thắm hiệp duyên nồng