Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Chúa (8)
Đăng ngày 18/12/2017 10:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 22/12/2017 11:02, số lượt xem: 260

Thuở Chúa Giáng sinh ấm áp đời
Ánh sao sáng toả rạng xa ngời
Hồng ân trải vẹn vào khắp chốn
Phước hạnh ban đều tới mọi nơi
Truyền giảng Tin Lành lan mặt đất
Hoà vang Nhạc Thánh rỡ khung trời
Tiếng Cha dạy bảo hoài ghi nhớ
Đạo nghĩa luôn gìn chẳng thể rơi

Đạo nghĩa luôn gìn chẳng thể rơi
Tình yêu của Chúa dậy ngút trời
Cầu xin ân điển về muôn ngã
Ước vọng hương trời toả mọi nơi
Thánh Linh ban phước luôn hồng đượm
Đấng Chrit giữ an mãi rạng ngời
Tâm lành cầu nguyện cho toàn thể
Thuở Chúa Giáng sinh ấm áp đời

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm