Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 27/08/2017 15:35, số lượt xem: 357

Gởi gió hong tình dệt cõi thơ
Lòng ơi tim ước vẫn mong chờ
Thơm nồng gối phụng trong làn nhớ
Đượm ngát loan phòng giữa nẻo mơ
Ái hỡi bừng nha lồng lộng thở
Nguyền ơi dậy nhé chứa chan đờ
Dầu cho thế sự nhiều tan vỡ
Mải miết đôi mình quấn quyện tơ

Mải miết đôi mình quấn quyện tơ
Làm cho hương lửa cũng ngây đờ
Từng đêm rộn rã vào trong mớ
Mỗi sáng êm đềm lịm giữa mơ
Ngất ngưởng bồng lai dào dạt nhớ
Triền miên vũ khúc thảo thơm chờ
Vàng trăng đẫm mộng dù cách trở
Gởi gió hong tình dệt cõi thơ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm