15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/11/2019 09:04, số lượt xem: 199

Suốt đời nuôi ảo vọng
Đốt hương lửa tinh cầu
Khối tình thơ lồng lộng
Thấm ngan ngát nồng sâu…

Man mác tình lãng lữ
Sương thu nhuốm tím sầu
Có còn ai không hử?
Để an ùi lòng nhau.

Mộng cũ đã phai mòn
Dòng đời cũng héo hon
Hôm nào em trở bước
Vỡ nát một trăng tròn

Cúi mặt buồn man mác
Tình đau rấm rức hờn
Mùa thương giờ tẻ nhạt
Lao lác cả nguồn cơn..