15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/02/2020 17:30, số lượt xem: 196

Đôi lòng rộn rã cạnh hoàng mai
Ước hẹn cau trầu đẹp mối mai
Việc khởi đâu chờ qua buổi mốt
Duyên mừng phải tính dệt ngày mai
Trầm hương lãng mạn thêm vào mốt
Cảnh sắc tưng bừng phả đến mai
Mượt cõi tơ hồng loang nẻo mốt
Hoa tình hiệp cẩn rạng vầng mai

Hoa tình hiệp cẩn rạng vầng mai
Lễ cưới yêu kiều đẹp trúc mai
Khấp khởi tim lòng say tận mốt
La đà nệm gối lộng cùng mai
Nồng môi thắm đượm loang chiều mốt
Lả ý thơm bừng toả sáng mai
Thoả vẹn câu lời ươm lịm mốt
Đôi mình rộn rã cạnh hoàng mai