Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/02/2018 09:45, số lượt xem: 167

Hoa lá duỗi cành dậy thắm xuân
Cúc mai chuyền nhuỵ ướp xoay vần
Hoà an luyến cõi bồng vương sắc
Tĩnh lặng xuyên hờ khẽ bước chân
Ca đượm biếc tình thêm rạng rỡ
Mộng thơm vàng ý hiệp quây quần
Nhoà mi điểm dáng chờ thi hội
Qua gió thoảng nồng dịu ngát sân

Sân ngát dịu nồng thoảng gió qua
Hội thi chờ dáng điểm mi nhoà
Quần quây hiệp ý vàng thơm mộng
Rỡ rạng thêm tình biếc đượm ca
Chân bước khẽ hờ xuyên tĩnh lặng
Sắc vương bồng dịu luyến an hoà
Vần xoay ướp nhuỵ chuyền mai cúc
Xuân thắm dậy cành duỗi lá hoa

Thuận nghịch độc