Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/03/2022 12:35, số lượt xem: 159

Mừng hoa Phụ nữ có đôi lời
Diễm vận thơm từ trải ngút khơi
Sũng mộng tình chan dìu nẻo thắm
Nồng mơ ngãi ướp dệt trăng ngời
La đà bướm lượn hồn say vẫy
Quấn quyện chim vờn vẻ nũng phơi
Quá vãng môi hồng vương kỷ niệm
Nguồn yêu mãi lộng ngát tim đời

Quý trọng tình yêu sẽ bảnh đời
Chung lòng hợp ý thoả nguyền phơi
Mùa thương mãi đượm bừng tươi biếc
Quãng nhớ hoài xanh toả rạng ngời
Giục giã cau trầu ngây dáng cảm
Mơ màng pháo rượu diễm điều khơi
Cầu mong hạnh phúc về thơm thảo
Phụ nữ là thơ khéo vẳng lời