Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2019 21:25, số lượt xem: 254

Sen hồng bảy bước toả trần gian
Tất Đạt khai sinh Ánh đạo vàng
Lắm cõi tưng bừng tim biếc rạng
Bao miền rực rỡ trí ngời quang
Như Lai cứu khổ người lâm nạn
Phật Tổ ươm tình kẻ oán than
Ngũ giới Tam quy đời hữu hạn
Ăn chay niệm Phật giúp tâm nhàn

Ăn chay niệm Phật giúp tâm nhàn
Sẽ bớt ưu phiền nhẹ thở than
Hãy giảm mê lòng vun đạo sáng
Nên dày thiện ý chọn đường quang
Luân hồi nhắc khẽ thân đời vắn
Bát nhã bừng khơi những ánh vàng
Khắp cả mừng vui mùa Phật đản
Sen hồng bảy bước toả trần gian