Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 22/03/2016 18:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/06/2017 00:17, số lượt xem: 607

Đông giá cuối mùa Chúa hiển sinh
Trần gian cứu chuộc tội thân mình
Chuồng chiên đạm bạc ngời ân bổng
Máng cỏ sáng loà lộng ánh xinh
Nhập thế rao truyền chân lý vẹn
Bão giông ấn chứng đức tin bình
Nồng vui ấm áp dời tê lạnh
Khắp cõi vang lừng ngợi khúc vinh

Khắp cõi vang lừng ngợi khúc vinh
Từ nay thế giới được an bình
Ngôi lời cảm tính đời thêm đẹp
Kinh thánh chạm lòng dạ mãi xinh
Lẽ thật tin dùng hay đến bạn
Đường ngay uốn sửa lợi cho mình
Cùng nhau ngưỡng vọng miền ân phước
Đông giá cuối mùa Chúa hiển sinh

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm