Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Chúa (8)
Đăng ngày 19/12/2017 10:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 19/12/2017 10:13, số lượt xem: 393

Tin Lành báo hiệu rạng triền không
Sao sáng rực soi khắp cánh đồng
Dấu chỉ Con Trời đang nhập thế
Ấm lòng nhân loại giữa bừng đông
Chuồng chiên giản dị loan điều ước
Máng cỏ cơ hàn dậy nỗi mong
Toàn thể đất trời quy một mối
Từ nay hạnh phúc hưởng mơ hồng

Cầu Cha giáng phúc vạn tươi hồng
Thấm đẫm Ngôi Lời vẹn ước mong
Giúp sức vượt qua nhiều bão tố
Trợ thần thoát khỏi những mùa đông
Thánh Linh hiện hữu thôi nàn khổ
Đấng Christ hằng ban thoả hiệp đồng
Cầu nguyện bình an về mọi ngã
Tin Lành báo hiệu rạng triền không

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm