Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2021 12:40, số lượt xem: 115

Đồng Nai bớt dịch liền bung cửa
Chỉ đạo làm theo lời đã hứa
Cảm thấy qua vùng dội bão mưa
Mừng ghê thoát cõi đầy tên lửa
Nhiều xanh bạn hữu viếng đâu chừa
Ít đỏ người dân vòng đỡ lựa
Xã hội yên bình giống thuở xưa
Cầu mong tỉnh sẽ dần như rứa

Dẫu vậy đừng quên chà xát rửa
Kim bằng chớ rủ say mèm cựa
Phòng thân sẵn chiếc khẩu trang thừa  
Giữ mạng xa nguồn vi khuẩn chứa
Hãy bớt ra đường  hỏi chuyện thưa
Không dùng lạm thuốc quăng đồ rữa
Bình minh sẽ đến mộng sao vừa
Cảnh Tết vui nhiều xôm mọi bữa