Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 21/08/2019 15:54, số lượt xem: 241

Bình an cuộc sống giữa sông đời
Xin hãy vui lòng dạ thắm khơi
Vẫn dõi vầng dương cuồn cuộn tới
Luôn chờ ánh nguyệt dạt dào rơi
Cùng dâng mộng lấp chìm đau khởi
Và trỗi mừng loang hát dậy trời
Gắng giữ tâm hồn luôn nhịp mới
Để tình xuân trẻ chẳng hề vơi

Để tình xuân trẻ chẳng hề vơi
Số mệnh nên hư phó mặc trời
Hãy sống ngay đường luôn thắm ngợi
Và lòng thanh sạch chẳng hề rơi
Dù nhân thế cũng thường hoen vợi
Vẫn đạo đức hoài mãi sáng khơi
Đắng ngọt thăng trầm bao nẻo mới
Bình an cuộc sống giữa sông đời