Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/12/2019 08:02, số lượt xem: 240

Hẹn ước tan rồi vắng biệt nhau
Ngàn xưa kỷ niệm bỗng hoen màu
Người ơi thuở đó ngời nhanh nhảu
Ái hỡi tim này lậm đớn đau
Biết vậy đừng mơ hàng ngọc báu
Chi nào vướng bận lẽ vàng thau
Làm sao có chỗ mà yên náu
Giữa đoạn lầm si lỡ chuyến tàu

Con tàu hiệp cẩn đã dần trôi
Nuối tiếc làm chi cũng lỡ rồi
Khiến đảo chao nguyền khi hẹn dối
Thêm tàn tạ ước dạo thề ôi
Mà chêm vớ vẩn ê chề dội
Lại thấy đìu hiu mải miết bồi
Đứt đoạn tơ hồng đau dạ rối
Nghe lòng rạn vỡ giữa tình côi

Rạn vỡ trầu cau quạnh quẽ nhà
Thôi rồi hiệp cẩn đã mù xa
Vì sao mộng ước đành tan rã
Khiến nỗi tình yêu hết đượm đà
Cứ tưởng muôn đời luôn đắm dạ
Ai dè mấy bữa lại lìa ta
Giờ đây quá vãng dường như lạ
Kỷ niệm nhoè sương giữa cuối tà