Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2022 21:54, số lượt xem: 53

Phẩm hạnh thầy như tấm nhiễu điều
Nhu mì lẽ sống mọi người yêu
Trường năng nổ góp khơi mào quỹ
Lớp sẵn sàng chêm dạy lẩy Kiều
Hướng dẫn am tường sang sảng lộng
Xen cài điểm xuyết lững lờ phiêu
Nhằm khi rảnh việc bày thơ phú
Tận hưởng niềm vui giữa nắng chiều

Thường xuyên nhớ cảnh được nuông chiều
Bởi tính ngây khờ giữa mộng phiêu
Bữa duyệt vang lừng trong trẻo tiếng
Thầy ngâm diễn xuất chỉn chu Kiều
Dù trôi nổi chốn mong cầu gặp
Dẫu biến thiên đời nể trọng yêu
Giã biệt trường xưa lòng ẩn giấu
Lời khuyên ý nghĩa nhủ muôn điều