Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2019 15:23, số lượt xem: 200

Thơ tình nối kết nguyện bền lâu
Nhờ net mà lòng đến với nhau
Hoạ xướng ngày đêm cùng ghé mộng
Giao lưu tình nghĩa bước sang cầu
Và rồi cảm mến xây nồng đượm
Cứ thế vui vầy giúp đậm sâu
Tao nhã ngôn lời trên dải sóng
Thời gian điểm xuyết rạng muôn màu

Dòng thương gởi bạn toả muôn màu
Ý tứ câu vần thắm thiết sâu
Nồng mặn nghĩa tình mang nguyện ước
Gởi trao thi hữu vẹn mong cầu
Phú thơ ướp mộng vui đời sống
Chữ nghĩa ươm lòng đẫm dạ nhau
Cứ thế mãi hoài trong cõi tạm
Kim bằng xướng hoạ mãi dài lâu