Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 19/03/2016 13:33, số lượt xem: 510

Biết bao trôi nổi giữa giông đời
Cám cảm lệ hờn lắm lúc rơi
Xao xác ân tình ngao ngán cội
Chênh chao nhân nghĩa xót xa lời
Tưởng là cật dạ luôn hoài nối
Đâu biết tim lòng chỉ muốn vơi
Thế sự như tuồng đan chỉ rối
Nhiều khi đau đớn nghẹn môi hời

Nhiều khi đau đớn nghẹn môi hời
Phú quý thay tình đạo lý vơi
Vàng đá trầu cau đành bội thệ
Tào khang gừng muối lại gian lời
Vần thơ vẩn đục vì tim nguội
Bạn hữu lơ nhoà bởi nghĩa rơi
Thao thức buồn ơi nhàu kiếp phận
Biết bao trôi nổi giữa giông đời

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm