Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/08/2019 12:43, số lượt xem: 152

Cầm trăng uế tạp thuở chui luồn
Giữa chốn đoạn trường gió bụi tuôn
Thu thuỷ vùi dâm thành mục ruỗng
Xuân xanh ngộ ác khiến u buồn
Thanh lâu lắm bận đời hoen cuốn
Nẻo Phật bao hồi kiếp chẳng suôn
Bạc mệnh hường nhan ngùi thảm luống
Mười lăm năm ấy lệ như nguồn

Mười lăm năm ấy lệ như nguồn
Gặp lại ân tình khó thể suôn
Chi nữa thảo thơm hồi bão cuộn
Còn đâu thanh khiết dạo mưa buồn
Nhu hoà Kim Trọng ân cần muốn
Cảm động Thuý Kiều lặng lẽ tuôn
Cầm sắt bây giờ e đã muộn
Cầm trăng uế tạp thuở chui luồn