Tình thơ một gánh viết dâng đời
Nhả kén xây nồng mãi thắm ơi
Dệt tứ vịnh câu dào dạt khởi
Thùa mây nức giọng chứa chan ngời
Thảo thơm dậy rỡ ràng ân tới
Rộn rã khúc chờ phảng phất khơi
Mãi ước hương vàng mê mẩn đợi
Và mơ sắc mộng trỗi bao lời

Và mơ sắc mộng trỗi bao lời
Để thoả tâm tình lộng biển khơi
Phả đượm lòng ai ngào ngạt tới
Choàng lâng dạ bạn ước ao ngời
Kim bằng dệt thoảng bừng hương ngợi
Chợt rạng ý chờ ánh nguyệt lơi
Vẫn mãi vui cùng tâm sự mới
Cùng nhau xướng hoạ ngát ngan đời

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm