15.00
1 người thích
Đăng ngày 02/11/2019 13:17, số lượt xem: 113

Bao dòng ái nhạc chứa hàm ân
Nhiêu bấy tình thương vọng tưởng lần
Năm dở dang đời hương dạt phấn
Rồi thờ thẫn mộng gió buồn vân
Còn chăng kỷ niệm ngoài biên trấn
Mãi đọng thời gian giữa chín tầng
Ra chốn giang hồ tê tái ngẩn
Đi về mấy độ rã rời xuân

Đi suốt con đường rệu rã thân
Đâu nơi ngóng dựa chúng ta cần
Loanh khờ khạo ái mê mù hận
Quanh chán chê tình khắc khoải dâng
Cho mịt mờ duyên sầu ứ ngẩn
Đời ngao ngán mệnh khổ loang dần
Mỏi lòng chẳng nữa mà tin cẩn
Mệt úa tim hồng bặt tiếng ngân

Trên đường cát bụi trỗi lòng sân
Hai nẻo tiền danh mặc sức quần
Vai réo giang hồ theo cúc mận
Ta vầy nắng gió chịu lời ân
Đôi chiều vũ khúc êm đềm nhận
Vầng ánh tình thơ rạng rỡ dần
Nhật ký hoan đời tha thiết ngẩng
Nguyệt trầm thuỷ thượng chuyển hoàn luân

Rọi ánh cầm thư giữa nẻo trần
Suốt đời khắc hoạ mối tình chân
Trăm vành ảo mộng thời quy ẩn
Năm khúc huyền mơ lại diễm ngần
Một giấc ta bà đau số phận
Cõi triền sự thế nặng ngàn cân
Đi vùng phước hạnh ngời tinh tấn
Về chốn hư không để dưỡng thần