Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 24/03/2019 18:28, số lượt xem: 332

\-Huyền cơ gả cưới đẫm nhan hồng
~-Ngã lịm bên chàng phảng phất đông
.-Nặng cõi mê tình ra đón cổng
=-Bằng vai phải lứa dậy thương chồng
!-Than lời ấm nẻo ân cần lộng
?-Hỏi tiếng vui đời rộn rã trông
/-Sắc quãng trời yêu hoài lịm bổng
_-Ngang tài khó phải chịu nằm không

_-Ngang tài khó phải chịu nằm không
/-Sắc loãng nhiều khi phải luỵ chồng
?-Hỏi giữa trần gian nào lượn bổng
!-Than rằng phúc ngãi chả còn trông
=-Bằng nhau oánh lộn om sòm cổng
.-Nặng gánh kiêu kỳ ủ rũ đông
~-Ngã sắc tàn hương mờ nẻo mộng
\-Huyền cơ gả cưới đẫm nhan hồng