15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/05/2021 14:39, số lượt xem: 120

1
Người đông lắm dạo mỏi chân tìm
Chẳng dễ ai nào hợp trái tim
Nẻo sắc thời nay ngàn mộng dỗ
Đường danh cõi ấy triệu mơ chìm
Tiêu điều nghĩa khí ngày đơm chuyện
Nghiệt ngã duyên tình buổi đứt phim
Tửu trẽn cờ điêu hò hét tợn
Nhiều khi bạn thế cũng nên dìm

2
Khi lòng bạn xấu dễ dìm nhau
Khiến cõi trần gian phải sạm màu
Bạc bẽo tuôn mù duyên khó thảo
Ê chề nhuốm bẩn nghiệp quèn mau
Đừng xua mỏ cọp chồm khoe hỗn
Chớ quẫy xà tâm bửa rụi nhàu
Quý hữu chân thành tâm rộng mở
Ân tình mãi đẹp trước cùng sau

3
Điêu tình bạc nghĩa chẳng dài lâu
Đổi bạn dời tim khó cưỡng cầu
Giận dỗi âu sầu thêm khẳm chát
Gây hờn ảm đạm khiến buồn sâu
Đời năng ướp ngọt cho hồn trẻ
Mộng hãy bừng thơm rửa trí rầu
Thấu hiểu lòng nhau lời diễm tuyệt
Châm trà rót rượu dẻo từng câu

4
Đãi rượu chơi đàn thoả ngắm sao
Lời sâu ý nặng mãi thêu vào
Tâm tình luyến nghĩa đan nhiều nuộc
Cổ vũ loang hồn dệt lắm tao
Ngộ rủi chia lìa  chong mắt dõi
Còn hên gặp gỡ bắt tay chào
Thời gian giám khảo bền hay vữa
Vẫn ước như lòng thuở mới trao

5
Toả rạng tình thâm sẽ khó rời
Mong hoài thắm đượm giữ đừng lơi
Giang hồ vẩn đục lòng luôn sáng
Thế sự cuồng điên nẻo vẫn ngời
Duỗi cánh thơ Đường say kỷ niệm
Cho thuyền đạo nghĩa tiến trùng khơi
Mời huynh tỷ muội hoà thi phú
Chén tạc ly thù mãi chẳng vơi