15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/02/2020 17:33, số lượt xem: 211

Khúc mộng tình thơ đã hẹn nàng
Đâu cần tước vị lẫn giàu sang
Mà mong ngát cảm thường lai láng
Lại ước nồng yêu chẳng võ vàng  
Dạo bước khi trời mây bảng lảng
Ôm chầm  lúc ý nghĩa mênh mang
Đời vui nhịp sống luôn bình thản
Hiệp cẩn mùa thơm thật mỡ màng

Hiệp cẩn mùa thơm thật mỡ màng
Xin đừng nhạt nhé kẻo hoang mang
Trời mơ mãi dậy vừa tang tảng
Điệu ước hoài lên chớ vọt vàng
Cả nghĩ phân trần điều tối sáng
So bì gạt bỏ chuyện hèn sang
Đào nguyên phả đượm theo ngày tháng
Khúc mộng tình yêu đã hẹn nàng