Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/07/2021 20:31, số lượt xem: 85

Thương nhau từ thuở giữa làng
Gió tình xuôi ngược lang thang cũng về
Chắt chiu chút nghĩa đời quê
Trao nhau dân dã vạn bề nồng sâu.

Mặc lòng mưa gió dãi dầu
Trầu cau năm cũ đượm màu trong tim
Duyên mình chi sá cải kim
Nước mây thề hẹn cánh chim mặn nồng.

Rồi ra pháo đỏ rượu hồng
Rèm tình trăng gió, loan phòng tình tang…