Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 26/03/2019 16:47, số lượt xem: 189

Trong ánh chiều buông rã rượi dòng
Dòng buồn héo hắt dõi ngoài song
Song thưa ắp nỗi sầu lan cổng
Cổng úa loang niềm khoả kín sông
Sông nhớ trào dâng tràn ướp mộng
Mộng lay trỗi dậy thắm mơ lòng
Lòng yêu vẫn thế dù đêm rỗng
Rỗng khoét tim đời xót ẩn trong

Trong tim ẩn chứ những mơ dòng
Dòng chảy âm thầm lọt kẽ song
Song cửa nuối tình theo nhịp võng
Võng thề nhớ bạn duỗi triền sông
Sông nguyền uốn lượn triền miên ống
Ống thệ chòng chao rọn rã lòng
Lòng đượm nhớ thương hoà cánh bổng
Bổng choàng rạng rỡ giữa ngần trong