Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/11/2021 10:26, số lượt xem: 59

Diễm ái phiêu bồng toả tận nơi
Mà nghe khát vọng đẫm chân trời
Hồn lai láng dậy mơ nồng hỡi
Ngãi sắt son bừng mộng khẳm ơi
Sũng đắm ngôn tình lơi lả diệu
Cuồng say điệu vũ véo von ngời
Lòng xuân hé mở vầng yêu dệt
Khúc ảo thiên đường mãi gợi khơi

Mây vàng huyễn ảo ngút trùng khơi
Cảnh vật trần gian thắm diễm ngời
Cảm rợp tim lòng tha thiết hỡi
Chan hồng lửa phấn nuột nà ơi
Tình ngây ngất tưởng lần thơm dạ
Sắc rỡ ràng yêu buổi đẹp trời
Vũ khúc cau trầu vui hiệp cẩn
Ta mình gắn chặt trải cùng nơi