23.00
1 người thích
Đăng ngày 01/02/2020 09:03, số lượt xem: 310

Em nồng đượm ái ngọt ngào Xuân
Trở biếc mùa sang ánh rực ngần
Thèm diễm mộng cung tràn nguyệt quế
Ước huyền mơ phím ngợi vầng luân
Đêm chuyền ý đợi câu lồng phước
Đuốc lộng tim chờ nẻo rạng ân
Êm dịu phả lòng thơm mải miết
Mềm lơi lả vọng thoả gian trần

Trần gian thoả vọng lả lơi mềm
Miết mải thơm lòng phả dịu êm
Ân rạng nẻo chờ tim lộng đuốc
Phước lồng câu đợi ý chuyền đêm
Luân vầng ngợi phím mơ huyền ước
Quế nguyệt tràn cung mộng diễm thèm
Ngần rực ánh sang mùa biếc trở
Xuân ngào ngọt ái đượm nồng em