Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 21/08/2019 07:30, số lượt xem: 163

Ta gõ phiên trần thánh thót ca
Ca nồng khúc diễm vút ngàn xa
Xa thùa điệu ái mơ màng lả
Lả lịm nguồn mê sóng sánh khà
Khà ngát cõi huyền bao kiểu nhá
Nhá ngời góc ảo một thời ra
Ra miền sống tạm nhiều hoa lá
Lá mộng thơm tình huyễn hoặc ta

Ta nồng cảm xúc gởi lời ca
Ca đắm mơ huyền vọng nẻo xa
Xa xót ân tình chan chứa trả
Trả treo khúc vũ ngát ngan khà
Khà thêm một tiếng cho hồn phả
Phả chút cung đàn để mộng ra
Ra cõi tang bồng thơm thảo lạ
Lạ lùng kiếp phận của đời ta