Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/08/2019 00:01, số lượt xem: 250

Chớ để lơi tình chớ để bay
Rượu nồng thoả nhé rượu nồng lay
Ngàn thương ý dạ ngàn thương láy
Vạn nhớ lòng tim vạn nhớ dày
Mong quyện mê hồn mong quyện khảy
Nguyện bừng lịm ái nguyện bừng say
Trường canh khúc đượm trường canh cháy
Ướp mộng thơm ngào ướp mộng quay

Ướp mộng thơm ngào ướp mộng quay
Để hồn thắm ngọt để hồn say
Mùa yêu nũng nịu mùa yêu chảy
Giọt nhớ triền miên giọt nhớ dày
Chan chứa ân tình chan chứa nhảy
Ngọt ngào ái cảm ngọt ngào lay
Dù mưa gió bão dù mưa nạy
Chớ để lơi tình chớ để bay