Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2021 12:50, số lượt xem: 110

Vương chiều lộng nắng mượt tình thơ
Cảm xúc mùa say ngát đợi chờ
Đường sáng rọi tim lồng biếc dạ
Cảnh ngời ru giấc trỗi huyền tơ
Thương hoài giọng nũng câu nồng thắm
Vọng mãi hình yêu dáng ảo mờ
Thường mộng thuở xưa người gọi vẫy
Hương dào dạt đẫm khiến lòng ngơ

Ngơ lòng khiến đẫm dạt dào hương
Vẫy gọi người xưa thuở mộng thường
Mờ ảo dáng yêu hình mãi vọng
Thắm nồng câu nũng giọng hoài thương
Tơ huyền trỗi giấc ru ngời cảnh
Dạ biếc lồng tim rọi sáng đường
Chờ đợi ngát say mùa xúc cảm
Thơ tình mượt nắng lộng chiều vương