Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2021 23:20, số lượt xem: 68

Dạ biển riêng thuyền biết rõ thôi
Thuyền đi mắt biển dõi ven đồi
Chia lìa mịt biển thuyền thương nhớ
Lỡ bước rêm thuyền biển dạt trôi
Biển bạc đầu khi thuyền trễ tới
Thuyền khê mộng lúc biển đau rồi
Cầu xin mãn kiếp thuyền yêu Biển
Tuyệt diễm tim thuyền biển sóng đôi

Tim thuyền mộng biển kết thành đôi
Biển rộng thuyền luôn biết mãi rồi
Huyễn hoặc thuyền nghe vùng biển réo
Mơ màng biển nựng chỗ thuyền trôi
Thuyền mong biển dạo mưa cuồng nước
Biển gọi thuyền khi gió sũng đồi
Rạn vỡ thuyền chao vùi biển sóng
Không thuyền biển bão tố hoài thôi