15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/03/2020 21:32, số lượt xem: 127

Tim vẫn nóng, hồn mãi hoài phúc hạnh
Tiếng thơ rao tròn trịa, chẳng hư hao
Đời vẫn vui, người vẫn hoài bên cạnh
Lóng lánh mình trong cuối vẫn như đầu.

Dỗ tím lòng, nhóm niềm yêu thao thức
Ươm mộng đời cho thơm thảo cõi hồn
Trời hạnh ngộ điểm tô nhiều hương sắc
Giữ tươi nguyên như ngày đó khởi nguồn.

Thơ tím rịm, giọt sương đời rón rẩy
Gởi bạc bàng trong mê ảo trời thu
Từng nốt nhạc vang vang trên triền giấy
Gởi cho em dù mấy vẫn còn dư.

Chút tinh khôi mãi hoài nâng niu vẹn
Lóng lánh đời ngọt mát cõi niềm tư…