Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/04/2021 22:16, số lượt xem: 101

Êm tình thoả ý diệu chùng lơi
Diễm ái trào dâng thắm đẹp đời
Thềm nắng toả đan mày mặt rỡ
Dạ lòng gieo cảm bọt bèo tơi
Thêm hò hẹn luyến thơm bừng cõi
Nguyện giữ gìn thương ngọt đắm lời
Mềm dịu sắc yêu tràn hạnh phúc
Đêm ngày mộng ước mãi hoài khơi

Khơi hoài mãi ước mộng ngày đêm
Phúc hạnh tràn yêu sắc dịu mềm
Lời đắm ngọt thương gìn giữ nguyện
Cõi bừng thơm luyến hẹn hò thêm
Tơi bèo bọt cảm gieo lòng dạ
Rỡ mặt mày đan toả nắng thềm
Đời đẹp thắm dâng trào ái diễm
Lơi chùng diệu ý thoả tình êm