Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 22/03/2019 01:17, số lượt xem: 245

Cầu mơ giản dị giữa vô thường
Toả ngát tâm mình rạng ánh dương
Quyền chức nghĩ cùng âu sắc tưởng
Lợi danh ngẫm lại tựa son hường
Góp gom tình nghĩa thùa long phượng
Xây dựng đạo đời dệt sắc hương
Ba vạn sáu ngàn như nghiệp chướng
Nguyện theo chân lý ước xuân trường

Nguyện theo chân lý ước xuân trường
Giữ vẹn tâm lòng được diễm hương
Chớ để lòng xanh vùi chỗ chướng
Đừng đem trí dũng luỵ môi hường
Cùng thơ vẽ mộng ngời muôn hướng
Với phú giao tình rợp sắc dương
Trà sáng rượu chiều lâng mắt phượng
Cầu mơ giản dị giữa vô thường