Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2021 13:00, số lượt xem: 82

Xa cách bởi lòng đắng lạc xiêu
Trĩu mây sầu gió sạm hoang chiều
Tà dương xám dạ choàng len tủi
Số phận lem đời khiến rụi tiêu
Ca hát biệt tình khô trí não
Trỗi dâng buồn mộng vắng âm diều
Chà đau đớn giận hờn tim buốt
Da thịt nát nhừ quyện lãng phiêu

Phiêu lãng quyện nhừ nát thịt da
Buốt tim hờn giận đớn đau chà
Diều âm vắng mộng buồn dâng trỗi
Não trí khô tình biệt hát ca
Tiêu rụi khiến đời lem phận số
Tủi len choàng dạ xám dương tà
Chiều hoang sạm gió sầu mây trĩu
Xiêu lạc đắng lòng bởi cách xa