Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2020 13:50, số lượt xem: 160

Mãi miết si tình quyết đuổi theo
Ngờ đâu dốc nọ ngút hơn đèo
Đêm ngày vọng tưởng tình sôi réo
Sáng tối mơ huyền mộng héo queo
Kiếm dịp gần nhau nàng bảo xéo
Tìm câu ráp ái dạ như bèo
Thương thương hỏi tuổi khai là mẹo
Tam hạp ngon lành tớ tuổi heo

Tam hạp ngon lành tớ tuổi heo
Cầm tinh cái loại đá ao bèo
Cam đoan mát ngọt không hề méo
Bảo đảm ngon lành chẳng thể queo
Ấy mãi du hành qua vạn nẻo
Và luôn thưởng ngoạn khắp bao đèo
Từ xưa vốn dĩ tim chiều khéo
Mãi miết si tình quyết đuổi theo