Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/03/2019 15:11, số lượt xem: 384

Kinh đời mấy thứ sống chùm leo
Quẳng hết vô lò một cái veo
Chả tiếc chi loài luôn dặt dẹo
Đầu cần cái lũ mãi rèo teo
Nhiều khi chúng dẫm làm dân héo
Lắm buổi lòng tham khiến nước nghèo
Cõi thế la rằng đồ mặt sẹo
Cuộc đời sao lắm cảnh duồng theo

Cuộc đời sao lắm cảnh duồng theo
Phận chúng nào đâu phải kẻ nghèo
Nịnh hót bao trò ngôn dẻo quẹo
Bưng hờ lắm kiểu dạ tèo teo
Còn xôi có thịt nhâng nhâng léo
Hết rượu tan mồi ngúng nguẩy veo
Trời phạt làm cho đầu quắn quéo
Kinh đời mấy thứ sống chùm leo