Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 24/07/2021 12:58, số lượt xem: 146

Vừa qua cũng sợ mấy đêm liền
Có vẻ bây giờ đã tạm yên
Những buổi thanh lòng do hướng Phật
Từng hôm ổn trí tại nương thiền
Quây quần chuyện vãn nơi phòng khách
Dự trữ thêm đầy vỉ thuốc viên
Dịch vẫn làm cho mình thấp thỏm
Vào ra cẩn thận đó nghe Hiền

Thậm hiểu lòng con hỡi bé Hiền
Thôi thì chịu khó sẽ đoàn viên
Càng thêm thoải mái chiều nghe nhạc
Hãy gắng bình an buổi toạ thiền
Gọn ghẽ trong ngoài bao thức ổn
Êm đềm bố mẹ thảy điều yên
Chờ cho rã dịch rồi thăm viếng
Cũng chỉ vài hôm lại nối liền