Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 25/03/2019 14:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 25/03/2019 17:13, số lượt xem: 281

Mãi hoài đượm nhớ mãi hoài say
Cứ thoả duyên nồng cứ thoả bay
Đừng lặng mùi hương đừng lặng trẩy
Chớ phai sắc mộng chớ phai trầy
Không màng bạc bẽo không màng gảy
Nỏ chuộng lọc lừa nỏ chuộng thay
Kiều diễm phòng loan kiều diễm dậy
Phả tràn hạnh phúc phả tràn mây

Phả tràn hạnh phúc phả tràn mây
Đẹp đẽ duyên tình đẹp đẽ thay
Đừng vội lòng chao đừng vội lẩy
Chớ mau dạ đổi chớ mau trầy
Nồng thơm mãi nhé nồng thơm trẩy
Diệu ngát luôn nè diệu ngát bay
Chung thuỷ muôn đời chung thuỷ vậy
Mãi hoài đượm nhớ mãi hoài say