Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2021 11:22, số lượt xem: 95

Làm gì có chuyện vờ quên
Đã chung một nguyện bến thuyến trăm năm
Thì dầu sóng vỗ mưa đầm
Mơ hồng đã cột, ta nàng vướng tơ.

Chắc lòng, chớ nghĩ vu vơ
Bền tâm, dệt mộng cập bờ yêu thương
Rồi ra nồng đượm đêm trường
Thiếp đưa mắt liếc, chao nghiêng tim chàng.

Chắp tình bướm mộng vờn sang
Cho tim em thắm rỡ ràng buông lơi
Thuyền tình dậy sóng chơi vơi
Bồng lai cùng đến, vạn lời ngọc châu.

Nhé em, dương thế có nhau
Tình xanh mãi miết, trầu cau mãn đời…