Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/10/2021 10:23, số lượt xem: 92

Ảo diệu huyền thâm những nước cờ
Suy trầm tính kỹ tựa làm thơ
Dàn quân chước giỏi ngầu nam sợ
Dụng kiểu tầm cao vững bắc chờ
Vịnh ải rào sâu thành miễn hớ
Biên phòng giữ kín giặc đành trơ
Về qua đánh chận chừng dăm vở
Mãn hiệp bình yên khảm ít giờ

Mãn hiệp bình yên khảm ít giờ
Tâm hồn sảng khoái bạt vùng trơ
Bồi cao đắp vững lòng luôn mở
Tiến bủa vào sâu mộng mãi chờ
Chững chạc quân dàn theo sách vở
Tinh tường ý trỗi rộn lời thơ
Cùng đem lẽ sống hoà hơi thở
Ảo diệu huyền thâm những nước cờ