Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2022 12:59, số lượt xem: 103

Chiều hoang ủ giá quạnh thiên đường
Khuất rẻo ân nguyền lạnh đẫm sương
Cháy rụi tình nhân trời huyễn tưởng
Tàn rơi kỷ niệm dốc vô thường
Hồng nhan buổi ấy nhìn thêm ngượng
Lữ khách hôm nào sẩy lộng thương
Giữa nẻo ta bà lâm nghiệp chướng
Còn đâu xúc cảm mượt xuân hường

Còn đâu xúc cảm mượt xuân hường
Hỡi nuộc tơ lòng bỏ mến thương
Tủi nỗi ê chề duyên trúc phượng
Sầu đêm rệu rã khúc nghê thường
Buồn cơn mộng diễm đành chia hướng
Đắng quãng mơ ngời phải chạm sương
Cõi ái chi là nơi vọng tưởng
Chiều hoang ủ giá quạnh thiên đường