Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/04/2021 19:06, số lượt xem: 118

Vương chiều hạ nắng thuở tình ngơ
Phượng thắm vờn bay gió bủa chờ
Trường mãi nhớ xưa thời ướp mộng
Bạn mơ hoài cũ dáng in bờ
Thương ngùi quãng lộng mây trời xám
Dỗi nuối lòng chao cảnh bóng mờ
Hương diễm tuyệt nồng thơ vẫy gọi
Đường quen ái cảm khép mi hờ

Hờ mi khép cảm ái quen đường
Gọi vẫy thơ nồng tuyệt diễm hương
Mờ bóng cảnh chao lòng nuối dỗi
Xám trời mây lộng quãng ngùi thương
Bờ in dáng cũ hoài mơ bạn
Mộng ướp thời xưa nhớ mãi trường
Chờ bủa gió bay vờn thắm phượng
Ngơ tình thuở nắng hạ chiều vương