Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 24/09/2016 12:58, số lượt xem: 1002

Một thương đôi má hây hồng
Hai thương lúng liếng mặn nồng ngời yêu
Ba thương dáng bóng mỹ miều
Bốn thương lòng sẳn chuộng chiều tình thơ.

Năm thương tóc xoã trăng mờ
Sáu thương ngày tháng đợi chờ thuỷ chung
Bảy thương na nết vô cùng
Tám thương hoà hợp trúc-tùng nợ duyên.

Chín thương thơm thảo mọi miền
Mười thương ăn ở ngoan hiền, dễ yêu...