Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/02/2021 13:53, số lượt xem: 107

Khuya về dụ mép mãi hoài ôn
Cảm giác triền miên sũng ngợp hồn
Dạ sững tim xoè lâm kẻ khốn
Tay sờ má nựng trỗi người khôn
Say ngời sắc nũng tưng bừng trộn
Toả ngát mùi bay lãng mạn dồn
Não lịm ngây khờ loang đủ chốn
Sao thèm ấy thưởng một lần hôn

Sao thèm ấy thưởng một lần hôn
Chắc hẳn triền mơ rạng rỡ dồn
Dệt mải mê bừng quên lũng khốn
Thêm chiều chuộng toả luyến vườn khôn
Ngời tim vẻ mật luồn bao chốn
Sũng dạ mùi hương quyến rẻo hồn
Cảm siết vào nhau đời bỗng rộn
Khuya về dụ mép mãi hoài ôn