Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/01/2021 18:01, số lượt xem: 100

Cau trầu ướm ngõ rạng bình minh
Phối ngẫu mầm yêu khởi chuyện tình
Thấm đẫm loan phòng bay bổng thịnh
La đà trướng rủ dập dềnh xinh
Từng đêm biếc mộng hoài giăng đỉnh
Giữa giấc vàng mơ đượm toả mình
Nguyệt Lão thương người luôn thoả tính
Nên giờ ái cảm mãi huyền linh

Nên giờ ái cảm mãi huyền linh
Khiến cửa vườn yêu lượn sũng mình
Vũ điệu tơ hồng ngây bổng phính
Thiên đường hạnh phúc diễm ngời xinh
Cầu xin thắm mộng hoài lên đỉnh
Ước phả nồng duyên đượm trỗi tình
Trọn nghĩa trăng thề ngan ngát thỉnh
Cau trầu ướm ngõ rạng bình minh