Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/02/2022 10:02, số lượt xem: 58

Trải khúc tâm lòng giữa vẹo xiêu
Mà thương quá vãng gọi bao điều
Tim gầy guộc nghẽn đằm sương gió
Dạ ngổn ngang sầu nhão muối tiêu
Nghĩa khí nghe chừng dang dở bộn
Tình yêu ngó bộ thảm thê nhiều
Già đi nửa chặng trời chưa sáng
Chỉ thấy như là cuộc lãng phiêu

Bây giờ ái cảm tuột bồng phiêu
Cảnh ngộ hình như gió bão nhiều
Huyễn mộng phai tàn thơm thảo mất
Bươm tình ngoảy hẹn dễ dàng tiêu
Làm tê tái dậy buồn đau não
Trỗi mịt mờ thêm khổ lắm điều
Tiếc chuỗi vàng son đành phải rụi
Nghe thầm lệ rỏ xuống hồn xiêu