Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/11/2021 22:34, số lượt xem: 58

Trong diễm trầm hương phả ngọt lòng
Lòng ngời sắc tím toả vờn song
Song thùa nhớ bạn cài nguyên bóng
Bóng ngã thương chiều ước phượng long
Long hết cung tình loang nhịp bỏng
Bỏng chua tấc dạ khiến lưng còng
Còng cua rạng biếc mùa yêu vọng
Vọng mãi ân nguyền thoả trắng trong

Trong thơm chút nghĩa ở tim lòng
Lòng đượm bao tình gởi luyến song
Song lả lướt tìm tha thẩn bóng
Bóng triền miên phủ miệt mài long
Long choàng mặt ướp ngàn mơ bỏng
Bỏng lướt trời chen vạn ánh còng
Còng toả mơ nguồn khao khát đọng
Đọng nguyền thơm thảo mãi hoài trong