Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2021 10:09, số lượt xem: 61

Tay khẽ ôm choàng
Giữa nắng hoa xoan
Mộng tình thưởng ngoạn
Rạng rỡ huy hoàng…

Mơ ước màu hoan
Pháo nổ đì đoàng
Lửa hương bừng noãn
Chấp chới hồng hoang…

Khúc ái vừa toan
Si mê vẫy quàng
Tình đâu dễ đoán
Mãi ước đừng khoan.

Cứ ngỡ hiền ngoan
Hạnh phúc chu toàn
Nào hay tính toán
Khiến sụm phòng loan.